ارتباط با ما

آدرس کارخانه

استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، شهرک صنعتی آقچلی

تلفن

۰۱۷۳۳۳۱۳۶۱۷

فکس

۰۱۷۳۳۳۱۳۶۱۸

ایسنتاگرام

Dr.Ebrahimesmaeili