ارتباط با ما

فکس

۰۱۷۳۳۳۱۳۶۱۸

تلفن

۰۱۷۳۳۳۱۳۶۱۷

آدرس کارخانه

استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، شهرک صنعتی آقچلی